Miljøsertifisering

Føniks vask og rens AS er Miljøfyrtårnsertifisert. Vi har som mål å bidra til et bedre lokalmiljø gjennom å levere tjenester av høy kvalitet, samtidig som vi tar vare på våre ansatte og det ytre miljø.

Det skal vi gjøre gjennom:

  • å ta godt vare på våre ansatte og gi dem god opplæring slik at de utfører jobben på en måte som ivaretar deres helse, samtidig som de sørger for at rengjøringen utføres på best mulig måte
  • å tenke miljø som en naturlig og integrert del av virksomheten
  • å tilfredsstille miljøkrav og reguleringer fra offentlige myndigheter
  • å identifisere og redusere mulige kilder til forurensning
  • å etterstrebe en effektiv bruk av energi og minimum bruk av forbruksmaterialer
  • å ha en god dialog med kundene, slik at vi kan utføre et effektivt renhold som bidrar til et sunnere arbeidsmiljø og best mulig bevaring av bygningsmasse og inventar for kundene

Vi skal kontinuerlig vedlikeholde og forbedre vårt miljøarbeid gjennom vår Miljøfyrtårnsertifisering, som innebærer årlig gjennomgang og resertifisering hvert tredje år.

Føniks Vask og Rens AS er Miljøfyrtårnsertifisert
Føniks Vask og Rens AS er Miljøfyrtårnsertifisert